Werkervaring

In het kort

 • Na de Academie voor de Journalistiek en een doctoraal in de letteren had ik twintig jaar lang journalistieke banen, onder meer bij het maandblad Opzij.
 • In 2012 koos ik voor een zelfstandig bestaan als (eind)redacteur van tijdschriften en redacteur en auteur van boeken. In de periode 2017-2021 combineerde ik dat met een parttime baan, eerst bij een tijdschrift, daarna bij een boekenuitgeverij.
 • Vanaf september 2021 werk ik weer fulltime als freelancer voor tijdschriften en boeken. Ik ben onder meer hoofdredacteur van het kwartaaltijdschrift Genoeg, over de rijkdom van eenvoud, en inhoudelijk redacteur voor de boekenuitgeverijen Thema, Samsara, Berne Media en Milinda. Daarnaast werk ik sinds mei 2022 aan de biografie van meditatieleraar Jotika Hermsen, die in het voorjaar van 2024 zal verschijnen bij uitgeverij Samsara.

Tijdschriften

 • Sinds 2012 werk ik bij Genoeg, vanaf januari 2023 als hoofdredacteur. Hiervoor was ik een aantal jaren adjunct-hoofdredacteur (2021-2022), redactiecoördinator (2016-2021) en eindredacteur (2012-2019) van dit tijdschrift.
 • Ik zit in de redactieraad van Volzin (sinds 2014) en schrijf artikelen voor dit tijdschrift (sinds 2012).
 • In de periode 2017-2019 was ik (eind)redacteur en redactiecoördinator van Pandora, tijdschrift over genderkwesties en diversiteit van de Universiteit Utrecht.
 • In 2017 initieerde ik een eenmalig tijdschrift over multireligiositeit, MiX, waarin onderzoeksresultaten werden gepresenteerd voor een breed publiek. Ik schreef een aantal artikelen voor deze glossy, deed de redactiecoördinatie en eindredactie.
 • Van 2012 tot en met 2018 was ik freelance eindredacteur van JeugdenCo, tweemaandelijks vakblad voor professionals in de jeugdzorg.
 • Van 1998 tot en met 2012 werkte ik als redacteur voor het maandblad Opzij. Ik schreef vooral over maatschappij en werk en was coördinator van de jaarlijkse top-100 van meest invloedrijke vrouwen.
 • Eerder was ik (eind)redacteur bij Ad Valvas (weekblad Vrije Universiteit, 1995-1998), Plus Magazine (zwangerschapsvervanging, 1996) en het ANP (persbureau, 1992-1995).

Redactie boeken

 • In maart 2022 verscheen Anders zien, een boek met de mooiste teksten van meditatieleraar Jotika Hermsen, bij uitgeverij Genoeg. Ik nam het initiatief tot dit boek, selecteerde samen met de auteur de teksten, deed de redactie, coördineerde de productie en verzorgde de publiciteit. In september 2022 kwam de tweede druk uit.
 • Sinds 2021 werk ik freelance als inhoudelijk redacteur voor Samsara, uitgever van boeken over o.a. non-dualiteit en filosofie. Ik redigeerde Van vermijding naar bevrijding van Paul Smit, Cees van Elst en Hartini van Rijssel en begeleidde Arold Langeveld bij het schrijven van Verslaving als kans.
 • Sinds 2021 werk ik freelance als inhoudelijk redacteur voor Thema (Schouten & Nelissen), uitgever van boeken over coaching, training en persoonlijke ontwikkeling. Ik redigeerde Volgende keer beter! Leren van klachten over je organisatie van Manja Bomhoff en Yvonne van der Vlugt en Goed genoeg. Weg met je onzekerheid van Esmée van der Hagen.
 • Van 2019 tot 2021 had ik een baan van drie dagen per week als redacteur bij Berne Media, uitgever van levensbeschouwelijke non-fictie. Deze baan werd opgeheven door bezuinigingen als gevolg van corona. Sindsdien werk ik freelance als redacteur voor deze uitgeverij.
 • Sinds 2017 werk ik als freelance redacteur voor Milinda Uitgevers, onder meer voor de imprint Asoka, gespecialiseerd in boeken over boeddhistische thema’s.
 • Ik begeleid auteurs bij het schrijven van boeken.
 • Ik was initiatiefnemer, coördinator en redacteur van de Genoeg-reeks bij Forte Uitgevers (2013-2016). In deze serie verschenen zes boeken, waaronder De luxe van genoeg van Martin van der Gaag. Daarnaast redigeerde ik een aantal andere boeken voor deze uitgeverij, waaronder Grip op de chaos van Els Jacobs.

Eigen boeken

 • In januari 2017 verscheen mijn boek Trouw aan mezelf, het levensverhaal van Diet Middelman, dat ik in eigen beheer uitgaf.
 • In 2014 publiceerde ik samen met Manuela Kalsky het boek Flexibel geloven, over mensen die zich laten inspireren door meerdere religies (Skandalon). In 2016 verscheen de tweede, herziene druk. Het tijdschrift MiX (zie ‘Tijdschriften’) is een vervolg op dit boek.
 • In 2007 verscheen van mijn hand In dienst van God, een boek met levensverhalen van kloosterzusters (Contact).

Opleidingen en cursussen

 • Na het vwo (1979-1985) specialiseerde ik me in geschreven pers aan de Academie voor de Journalistiek in Kampen (1985-1988, nu Windesheim, Zwolle). Ik studeerde cum laude af.
 • Aan de Rijksuniversiteit Utrecht volgde ik de studie Algemene letteren, met als specialisatie Latijns-Amerika Studies (1988-1993).
 • De afgelopen jaren volgde ik cursussen Portugees (2005-2008), literaire non-fictie (2008, Judith Koelemeijer), professional organizing (2012, Els Jacobs) en beeldredactie (2019, Helena van Dun). In 2019 deed ik mee aan de masterclass freelancen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (diverse docenten).
Webdesign en Realisatie - Rode Rups RodeRups
Copyright © 2024 Frieda Pruim tekst en redactie - All Rights Reserved
Powered by WordPress & Atahualpa