Restyling Augeo magazine

Augeo magazine is gerestyled. Vandaag verscheen het eerste nummer van dit jaar van dit digitale tijdschrift over veilig opgroeien, in een compleet nieuwe vorm. De verschijningsfrequentie is verhoogd van vier naar zes keer per jaar. Sinds begin 2016 doe ik de eindredactie van dit tijdschrift. Augeo-directeur Mariëlle Dekker is de hoofdredacteur. Merel van Dorp, met wie ik ook JeugdenCo maak, is de redactiecoördinator van Augeo magazine.

Deel dit bericht:

Boek over Diet in de media

Diet met haar collega’s van de puddingfabriek

Ter ere van internationale vrouwendag publiceerde de Brabantse krant BN/De Stem op 7 maart een paginagroot artikel over mijn boek Trouw aan mezelf. Hierin wordt aandacht besteed aan Diets werk als bedrijfsleider in de puddingfabriek van haar vader, een functie die eind jaren veertig van de vorige eeuw niet gebruikelijk was voor een vrouw. Ook haar weigering zich te conformeren aan de maatschappelijke norm van trouwen en kinderen krijgen, komt aan de orde. Toch leest het boek ‘geenszins als een feministisch pamflet’, schrijft de auteur, Martijn Schraven. ‘Het is vooral een zeer persoonlijk verhaal van een eigengereide vrouw die opgroeide in de vorige eeuw.’ Eerder publiceerden de Barneveldse Krant (6 december 2016) en het Utrechtse Stadsblad (28 december 2016) artikelen over mijn boek.

Deel dit bericht:

Lancering MiX op 23 mei

De eenmalige glossy MiX, over flexibel geloven, verschijnt op dinsdag 23 mei. ’s Avonds van 19.30 tot 21.30 uur is er een lanceringsevenement in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Schrijfster Rosita Steenbeek neemt het eerste exemplaar in ontvangst. De multireligieuze zangeres Lies Müller zingt een duet met imam Mehmet Yurek. Berthe van Soest (op de foto hiernaast) is een van de in Mix geportretteerde multireligieuzen die ook op 23 mei aan het woord komt. Hoogleraren Manuela Kalsky en André van der Braak zijn de hoofdredacteuren van Mix, dat verschijnt bij de afronding van twee onderzoeksprojecten naar multireligiositeit. Ik doe de redactiecoördinatie en eindredactie en schreef een deel van de verhalen. Het laatste artikel, over multireligiositeit onder geestelijk verzorgers, schrijf ik deze week.

Deel dit bericht:

Filmpje over boekpresentatie

img_1129Helaas kon ik maar 45 mensen toelaten op de boekpresentatie van ‘Trouw aan mezelf. Levensverhaal van Diet Middelman’, op 15 januari in het Utrechtse Graalhuis; meer pasten er niet in. Wie er niet bij kon zijn, maar wel wil weten hoe het er aan toeging, kan hier nu een korte impressie (4 minuten) van de boekpresentatie bekijken. In de eerste week na verschijning van het boek kreeg ik een aantal mails, telefoontjes en brieven van mensen die het boek al uit hadden: zowel familieleden van Diet als mensen die haar nooit hadden gekend. Eén van hen had in geen twintig jaar een boek aangeraakt, maar dit boek had hij in één adem uitgelezen. Een ander schreef: ‘Wat een mooi levensverhaal van iemand die met haar moeilijke jeugd zich een eigen weg baant en probeert gelukkig te worden. Die Werdegang heb je prachtig verwoord.’ En een derde: ‘Ik heb met veel plezier een aantal boeken van Annejet van der Zijl, Jan Brokken en Judith Koelemeijer gelezen, auteurs die jou hebben geïnspireerd. Jouw boek past perfect in het rijtje boeken dat ik van hen las.’

Deel dit bericht:

MiX wordt naam van eenmalige glossy

De eenmalige glossy die ik met Manuela Kalsky maak, gaat MiX heten, met als ondertitel Flexibel geloven. Daarmee verwijzen we naar het mixen van elementen uit religies, dat steeds meer gebeurt. Heleen van der Sanden ontwierp de cover, die je hiernaast kunt zien. In het tijdschrift presenteren we de resultaten van recent onderzoek naar multireligiositeit in Nederland, op de Vrije Universiteit en het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Daarnaast portretteren we een aantal religieuze mixers. Bekende Nederlanders als cabaretière Nilgün Yerli, publicist Mounir Samuel en auteur Rosita Steenbeek schrijven een column over hun flexibele geloof. Je kunt ook een test doen om te achterhalen hoe multireligieus je zelf bent. Het tijdschrift verschijnt in mei.

Deel dit bericht:

Presentatie boek over Diet goed bezocht

boekpresentatie-dietOp zondagmiddag 15 januari was de feestelijke boekpresentatie van Trouw aan mezelf, het levensverhaal van Diet Middelman. Er konden veertig mensen in het Utrechtse Graalhuis op de Nieuwegracht, maar de aanmeldingen bleven binnenstromen. Uiteindelijk waren we met 45 mensen: familie en vrienden van Diet en familie, vrienden en collega’s van mijzelf. Ik vertelde over de totstandkoming van het boek en gaf de eerste twee exemplaren aan Diets beste vrienden. Daarna signeerde ik bestelde boeken en verkocht ik nog een aantal extra exemplaren. Na de borrel aten we met de vrienden en familie van Diet, een jaar na haar crematie. Inmiddels is een aantal mensen aan het lezen geslagen. De eerste reacties zijn veelbelovend: ‘Leest als een speer’, ‘Verhaal pakt echt’, ‘Prachtig tot nu toe’ en ‘Ik ben nu over de helft en het blijft boeien!’

Deel dit bericht:

Productie eenmalig tijdschrift in volle gang

liesmehmet2-voorkeurDeze maand ben ik bijna fulltime bezig met het schrijven van artikelen voor het eenmalige tijdschrift over het combineren van religies. Dat zal in mei verschijnen ter afronding van een onderzoeksproject over multireligiositeit op de VU en op het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Deze week werkte ik aan een interview met de zangeres Lies Müller, joods en boeddhistisch, die veel zingt samen met imams (zie foto). Volgende week schrijf ik het openingsverhaal, waarin ik alle onderzoeksresultaten op een rijtje zet. Daarop laat ik bekende Nederlanders zoals Jörgen Raymann, Jetty Mathurin en Annemieke Schrijver reageren. Volgende week hakken we ook de knoop door over de naam van het tijdschrift en het coverontwerp, gemaakt door Heleen van der Sanden. Wat een leuk project!

Deel dit bericht:

Boek over Diet Middelman naar drukker

cover-diet-nieuwstTrouw aan mezelf, mijn boek over Diet Middelman, gaat vandaag naar de drukker. Heleen van der Sanden deed de vormgeving; deze week corrigeerde ik de proeven, met hulp van Anke Manschot, en legde Heleen de laatste hand aan het boek. Trouw aan mezelf gaat 232 pagina’s tellen en bevat circa vijftig foto’s. Op 14 december hoop ik het eerste exemplaar in mijn handen te houden. Als dat er goed uitziet, laat ik de hele oplage drukken. Maar liefst negentig mensen hebben inmiddels een boek besteld. Zij ontvangen een exemplaar tijdens de – inmiddels uitverkochte – boekpresentatie op 15 januari, of zo snel mogelijk daarna. Wie zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, kan hier alvast het eerste deel van het boek bekijken.

Deel dit bericht:

AUP geeft eenmalig tijdschrift over flexibel geloven uit

FlexibelGeloven_omslag_6Deze week spraken Manuela Kalsky en ik met de directeur en een van de uitgevers van Amsterdam University Press (AUP). Zij gaan het eenmalige tijdschrift uitgeven dat wij aan het maken zijn over multireligiositeit, een vervolg op ons boek Flexibel geloven uit 2014. Dat zal begin mei 2017 in een oplage van 5.000 exemplaren verschijnen ter afronding van het onderzoeksproject over multiple religious beloning op het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). In het tijdschrift komen o.a. onderzoeksresultaten, een test, een fotoreportage, een interview met zangeres Lies Müller, joods en boeddhistisch, en portretten van zes andere mensen die zich laten inspireren door meerdere religies. Ik doe de coördinatie van dit project, schrijf een groot aantal stukken en doe de eindredactie.

Deel dit bericht:

Veel animo voor boek over Diet Middelman

coverfotoDeze week legde ik de laatste hand aan mijn boek over Diet Middelman. Familie en vrienden van Diet en mijn eigen netwerk stelde ik op de hoogte van de verschijningsdatum van 15 januari en de mogelijkheid om voor 20 euro een boek te bestellen. Ik heb al 35 bestellingen binnen. Met de opbrengst zal ik de kosten van eindredactie, vormgeving en drukwerk dekken; het is niet mijn bedoeling er iets aan te verdienen. Wil je ook een boek bestellen, mail me dan voor 1 december. Ik geef dit boek uit in eigen beheer, dus op basis van het aantal bestellingen bepaal ik de oplage.

Deel dit bericht:
Webdesign en Realisatie - Rode Rups RodeRups
Copyright © 2023 Frieda Pruim tekst en redactie - All Rights Reserved
Powered by WordPress & Atahualpa