Frieda Pruim tekst & redactie

 

Snel en zorgvuldig
Alwéér een stuk binnen gekregen dat meer vragen oproept dan antwoorden geeft? Waar kop noch staart aan zit? Dat bol staat van de taal- en stijlfouten? Bespaar jezelf werk en huur mij in voor een kant-en-klaar artikel met diepgang. Of laat mij de ontoegankelijke teksten van anderen snel en zorgvuldig redigeren.

 

Onderwerpen
Mijn belangstelling is breed. Zingeving, vereenvoudiging van het leven, genderkwesties en de drijfveren van idealistische mensen hebben mijn bijzondere interesse.

 

Tijdschriften
Ik werk als eindredacteur voor de tijdschriften Genoeg (over vereenvoudiging van het leven), Pandora (tijdschrift van het Vrouwennetwerk van de Universiteit Utrecht) en JeugdenCo (vakblad voor professionals in de jeugdzorg). Ik ben ook redactiecoördinator van Genoeg, zit in de redactieraad van Volzin (magazine voor religie en samenleving) en schrijf artikelen voor dat maandblad. In het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 deed ik de redactiecoördinatie en eindredactie van een eenmalig tijdschrift over multireligiositeit: MiX. Ik schreef ook een aantal artikelen voor deze glossy. MiX werd op 23 mei 2017 gelanceerd. In het verleden was ik redacteur en eindredacteur bij Opzij, Ad Valvas (Vrije Universiteit), Plus Magazine en het ANP.

 

Boeken
Op 15 januari 2017 verscheen mijn boek Trouw aan mezelf, het levensverhaal van Diet Middelman.  In 2014 publiceerde ik samen met Manuela Kalsky het boek Flexibel geloven, over mensen die zich laten inspireren door meerdere religies. In 2016 verscheen de tweede, herziene druk. Het tijdschrift MiX is een vervolg op dit boek. Ik schreef ook In dienst van God, een boek met levensverhalen van kloosterzusters. De afgelopen jaren begeleidde ik auteurs bij het schrijven van boeken voor Forte Uitgevers. 

 

Laatste nieuws

08/11/2018: Ruimte voor nieuwe opdrachten
18/10/2018: Interview met boeddhistische monnik
25/09/2018: Artikel over vernieuwingspredikanten
14/08/2018: Zomerupdate
20/06/2018: Nieuw boek van David Brazier
07/05/2018: Rolmodel Renate Dorrestein overleden
21/03/2018: Eerste Pandora van mijn hand in de maak
21/03/2018: Opruimrubriek in Genoeg
15/02/2018: Lentenummer Genoeg in de maak
18/01/2018: Nieuwe projecten

 

Webdesign en Realisatie - Rode Rups RodeRups
Copyright © 2018 Frieda Pruim tekst en redactie - All Rights Reserved
Powered by WordPress & Atahualpa