Interviews over vrouwelijk leiderschap

Claartje Kruijff

Voor een special van Volzin over vrouwelijk leiderschap (in de kerk), interview ik deze maand drie vrouwen: Claartje Kruijff, voorganger in de Amsterdamse Dominicuskerk en genomineerd voor de titel Theoloog des Vaderlands, theologe Fieke Klaver, die zowel voor protestantse als katholieke werkgevers werkt, en Esther Mollema, expert op het gebied van vrouwelijk leiderschap. In haar boek Succes in veelvoud legt zij overtuigend uit waarom meer diversiteit aan de top tot betere resultaten leidt.

Deel dit bericht:

Jubileumnummer Genoeg gepresenteerd op Genoeg-dag

Vandaag legde ik de laatste hand aan het jubileumnummer van Genoeg: dit jaar bestaan Genoeg en voorganger de Vrekkenkrant samen 25 jaar. Dat vieren we het een themanummer (‘de toekomst is nu’) over inspirerende projecten die gericht zijn op genoeg voor iedereen. Het nummer verschijnt op de landelijke Genoeg-dag bij de Westergasfabriek in Amsterdam op 17 september. Daar spreken o.a. Bea Johnson, een Amerikaanse die nauwelijks afval produceert (zie ook het interview met haar in het jubileumnummer) en de Oostenrijkse Christian Felber, die een genoeg-voor-iedereeneconomie ontwikkelde. Er zijn ook veel workshops, o.a. in upcycling, kleding maken en reparatie. Je kunt een kijkje nemen in een duurzaam tiny house en de makers van Genoeg ontmoeten. Via een crowdfundingsactie werd voor deze dag ruim 12.000 euro bijeengebracht. Ook zin om te komen? Geef je op via Genoeg.

Deel dit bericht:

Al duizend exemplaren van MiX verkocht

Met hoofdredacteuren André van der Braak en Manuela Kalsky

In de eerste week na verschijning zijn er al meer dan duizend exemplaren van MiX verkocht, laat uitgever Jan-Peter Wissink van AUP verheugd weten. De eenmalige glossy over multireligiositeit werd op 23 mei gepresenteerd in Amsterdam. ‘Deze glossy blijkt een uitstekende manier om tamelijk abstract academisch onderzoek voor een breed publiek te presenteren’, schreef een recensent van de Volkskrant op 27 mei. ‘Met een fraaie vormgeving en sfeervolle foto’s.’ Hij wijst erop dat multireligiositeit nergens als ideaal wordt gepresenteerd en dat er hier en daar zelfs milde kritiek klinkt op het individualisme ervan of op de ritualisering van religies. ‘Deze glossy smaakt naar meer’, besluit hij. Het tijdschrift is verkrijgbaar in de boekhandel, bij bol.com of via AUP.

Deel dit bericht:

Glossy MiX gepresenteerd in Amsterdam

Op dinsdagavond 23 mei nam schrijfster Rosita Steenbeek het eerste exemplaar van MiX in ontvangst, de eenmalige glossy over flexibel geloven waaraan ik de afgelopen maanden met Manuela Kalsky en anderen werkte. Steenbeek stamt uit twee domineesfamilies, maar ontdekte op latere leeftijd dat een van haar oma’s joods was. Daarover schrijft ze in MiX. Ook anderen die een bijdrage leverden aan het tijdschrift, vertelden hun verhaal op het podium. Zoals theologe Berthe van Soest, die tarotkaarten legt en liet zien wat het met haar doet als zij een Jezuspopje aankleedt. Tv-presentator en zanger Narsingh Balwantsingh zou graag een islamitisch soefilied willen zingen in een hindoetempel, omdat dat hem net zo goed raakt als de muziek uit het hindoeïsme waarin hij is opgegroeid. Een van de hoofdredacteuren van MiX, hoogleraar André van der Braak, vertelde dat hij zowel christen als boeddhist is. Dat vergeleek hij met het spreken van twee talen. MiX is vanaf vandaag te koop bij de boekwinkel en op bol.com voor 6,99 euro.

Deel dit bericht:

Back to normal

Op 21 april ging het tijdschrift MiX naar de drukker. Daarmee kwam er een einde aan een groot project, waaraan ik driekwart jaar werkte naast mijn reguliere eindredactie- en coördinatiewerk voor Genoeg, JeugdenCo en Augeo magazine. Tot januari 2017 combineerde ik dat met de afronding van mijn boek over Diet Middelman. Geen wonder dat ik hard toe was aan vakantie. Twee weken heb ik heerlijk langs de Engelse zuidkust gewandeld. Opgeladen ben ik op 8 mei weer aan het werk gegaan. Deze maand werk ik aan de eindredactie van Genoeg en JeugdenCo en had ik een redactievergadering van Genoeg over het jubileumnummer in de herfst. Volgende week staan een redactieraadsvergadering van Volzin, een lezing voor buurtgenoten over mijn boek Trouw aan mezelf en de presentatie van MiX in Amsterdam op het programma. Ik sluit de maand af met de eindredactie van een onderzoeksrapport van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Daarna maak ik even pas op de plaats om na te denken over nieuwe projecten in de nabije toekomst.

Deel dit bericht:

Eenmalige glossy MiX bijna klaar

In de eerste weken van april leg ik de laatste hand aan de eenmalige glossy MiX, over multireligiositeit. Heleen van der Sanden deed de opmaak van het tijdschrift. Dat gaat er prachtig uitzien. Deze week ging ik grondig door de vormgegeven tekst heen, in overleg met hoofdredacteuren Manuela Kalsky en André van der Braak. Ik gaf Heleen door wat er volgens ons nog beter kan. Zij gaat nu met onze opmerkingen aan de slag. Daarna gaan we nog één keer door alle pagina’s heen. Het tijdschrift krijgt 80 of 84 pagina’s, afhankelijk van hoeveel advertenties er zijn geworven. Dat horen we een dezer dagen. Het tijdschrift zal te koop zijn bij de boekhandel en via bol.com. Ik verheug me op het eindresultaat!

Deel dit bericht:

Restyling Augeo magazine

Augeo magazine is gerestyled. Vandaag verscheen het eerste nummer van dit jaar van dit digitale tijdschrift over veilig opgroeien, in een compleet nieuwe vorm. De verschijningsfrequentie is verhoogd van vier naar zes keer per jaar. Sinds begin 2016 doe ik de eindredactie van dit tijdschrift. Augeo-directeur Mariëlle Dekker is de hoofdredacteur. Merel van Dorp, met wie ik ook JeugdenCo maak, is de redactiecoördinator van Augeo magazine.

Deel dit bericht:

Boek over Diet in de media

Diet met haar collega’s van de puddingfabriek

Ter ere van internationale vrouwendag publiceerde de Brabantse krant BN/De Stem op 7 maart een paginagroot artikel over mijn boek Trouw aan mezelf. Hierin wordt aandacht besteed aan Diets werk als bedrijfsleider in de puddingfabriek van haar vader, een functie die eind jaren veertig van de vorige eeuw niet gebruikelijk was voor een vrouw. Ook haar weigering zich te conformeren aan de maatschappelijke norm van trouwen en kinderen krijgen, komt aan de orde. Toch leest het boek ‘geenszins als een feministisch pamflet’, schrijft de auteur, Martijn Schraven. ‘Het is vooral een zeer persoonlijk verhaal van een eigengereide vrouw die opgroeide in de vorige eeuw.’ Eerder publiceerden de Barneveldse Krant (6 december 2016) en het Utrechtse Stadsblad (28 december 2016) artikelen over mijn boek.

Deel dit bericht:

Lancering MiX op 23 mei

De eenmalige glossy MiX, over flexibel geloven, verschijnt op dinsdag 23 mei. ’s Avonds van 19.30 tot 21.30 uur is er een lanceringsevenement in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Schrijfster Rosita Steenbeek neemt het eerste exemplaar in ontvangst. De multireligieuze zangeres Lies Müller zingt een duet met imam Mehmet Yurek. Berthe van Soest (op de foto hiernaast) is een van de in Mix geportretteerde multireligieuzen die ook op 23 mei aan het woord komt. Hoogleraren Manuela Kalsky en André van der Braak zijn de hoofdredacteuren van Mix, dat verschijnt bij de afronding van twee onderzoeksprojecten naar multireligiositeit. Ik doe de redactiecoördinatie en eindredactie en schreef een deel van de verhalen. Het laatste artikel, over multireligiositeit onder geestelijk verzorgers, schrijf ik deze week.

Deel dit bericht:

Filmpje over boekpresentatie

img_1129Helaas kon ik maar 45 mensen toelaten op de boekpresentatie van ‘Trouw aan mezelf. Levensverhaal van Diet Middelman’, op 15 januari in het Utrechtse Graalhuis; meer pasten er niet in. Wie er niet bij kon zijn, maar wel wil weten hoe het er aan toeging, kan hier nu een korte impressie (4 minuten) van de boekpresentatie bekijken. In de eerste week na verschijning van het boek kreeg ik een aantal mails, telefoontjes en brieven van mensen die het boek al uit hadden: zowel familieleden van Diet als mensen die haar nooit hadden gekend. Eén van hen had in geen twintig jaar een boek aangeraakt, maar dit boek had hij in één adem uitgelezen. Een ander schreef: ‘Wat een mooi levensverhaal van iemand die met haar moeilijke jeugd zich een eigen weg baant en probeert gelukkig te worden. Die Werdegang heb je prachtig verwoord.’ En een derde: ‘Ik heb met veel plezier een aantal boeken van Annejet van der Zijl, Jan Brokken en Judith Koelemeijer gelezen, auteurs die jou hebben geïnspireerd. Jouw boek past perfect in het rijtje boeken dat ik van hen las.’

Deel dit bericht:
Webdesign en Realisatie - Rode Rups RodeRups
Copyright © 2021 Frieda Pruim tekst en redactie - All Rights Reserved
Powered by WordPress & Atahualpa